Organizacja naszej praktyki

W ordynacji znalazły miejsce: trzy pomieszczenia lecznicze, recepcja, poczekalnia i labolatorium protetyczne, które umożliwia m.in. szybkie naprawy protez. Każdemu pacjentowi wykonujemy na pierwszym posiedzeniu rentgen panoramiczny co m.in. ułatwia i przyśpiesza diagnozę w przypadku bólu, umożliwia rozpoznanie początkowej prňchnicy. Pomieszczenia lecznicze wyposażone są w nowoczesne skomputeryzowane fotele stomatologiczne, które redukują czas pracy i minimalizują ból. Każdy fotel posiada własny röntgen, co umożliwia śledzenie zabiegów bez potrzeby zmiany miejsca.

Podczas leczenia stosujemy nowoczesne, ale i jednocześnie sprawdzone metody i materiały stomatologiczne. Zainteresowanemu pacjentowi proponujemy 2-3 metody leczenia, z których wspólnie wybierzemy najlepszą, najbardziej odpowiadającą pod względem trwałości, estetyki, wymagań zdrowia ogólnego czy możliwości finansowych.
Zabiegi leczenicze rozpoczynamy naturalnie tylko wtedy, gdy pacjent wyrazi na nie zgodę i zapozna sie szczegółowo ze sposobem i wysokością honorowania.

Pozostajac przy honorowaniu chcemy poinformować:
W przypadku prac protetycznych wykonywanych w labolatorium (korony, mosty, protezy, leczenie ortodontyczne,)prosimy o przedpłatę (50% ostatecznego honorarium) w dniu wykonania wycisku. W wypadku prac dotowanych przez ubezpieczenie (np. wypełnienia żywicowe czy ceramiczne) prosimy o wpłatę tzw. "części pacjenta" bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Prosimy o zrozumienie naszych powinności. (Zaległe rachunki sa oprocentowane
3% na miesiąc).

W ordynacji stosujemy system zamawiania terminów. Dla każdego pacjenta rezerwujemy sobie czas. Tym sposobem chcemy wyeliminować czas oczekiwania.
Realizacja uzależniona jest jednak od Państwa punktualności.
Pojawienie sie w praktyce bez uzgodnienia może spowodować dlugie oczekiwanie, ponieważ pacjenci umówieni mają
pierwszeństwo.

Ponieważ pacjenci z bólem i do kontroli po zabiegach chirurgicznych przyjmowani są poza kolejnością może się zdarzyć, że pomimo umówionego terminu dojdzie do konieczności oczekiwania. W tej sytuacji, a także w wypadku oczekiwania spowodowanego np. przedłużeniem się zabiegu chirurgicznego, prosimy Panią/Pana o wyrozumiałość.
W przypadku niemożności dotrzymania terminu, bardzo prosimy o wcześniejsze (2 dni), telefoniczne poinformowanie.
Prawnie ujmując, umawjający się na termin pacjent, zawiera z lekarzem umowę. W razie jej niedotrzymania (nie zjawienie się na zaplanowane leczenie), lekarz jest upoważniony do wystawienia rachunku na zaplanowane zabiegi. Naturalnie jest to sytuacja wyjątkowa i jest nam dużo przyjemniej pomagać Panstwu naszą wiedzą i umiejętnościami jak zajmować się wysyłaniem rachunków.

Gwarancja na zabiegi stomatologiczne.
Oczywiście wypełnienia, czy uzupełnienia protetyczne – jeżeli sa realizowane bez komplikacji - powinny slużyć pewien czas pacjentowi. Jest to jednak w dużym stopniu uzależnione od umiejetnego obchodzenia sie z nimi i od stosowania koniecznych zabiegów profilaktycznych. Jeżeli jednak macie Panstwo zastrzeżenia co do jakości naszej pracy proszę porozmawiać o tym z lekarzem, ponieważ w większości przypadków istnieje możliwość poprawienia defektu bez uszczerbku dla jakości uzupełnienia.